Selecteer een pagina

Qultura biedt interim- en projectmanagement en consultancy met een warm hart en een koel hoofd voor organisaties in hoger onderwijs en cultuur.

Scherp aan de wind

Qultura helpt organisaties/instellingen voor hoger onderwijs en cultuur bij het maken van doel- en marktgerichte keuzes en realiseren van organisatieveranderingen. Specialist in vernieuwen, ontwikkelen en het integreren van ondernemen en onderzoek in uitdagende concepten.
Met vele jaren ervaring in het hoger onderwijs (zowel bekostigd als particulier) en cultuur levert Qultura een bewezen bijdrage aan het succes van opdrachtgevers in deze sectoren. Lees meer over onze stijl en aanpak.

Verander- en projectmanagement

Wanneer u zich geconfronteerd ziet met een strategische uitdaging die vraagt om een stevige verandering of een geheel nieuw concept dan bent u bij Qultura aan het goede adres voor een ervaren verander- of projectmanager op bestuurlijk niveau. Of het nu gaat om het realiseren van een nieuwe strategie, onderwijsvisie of opleiding, herprofilering van uw isntelling/opleiding of het in gang zetten van een duurzame organisatieverandering.. Lees meer »

Strategie

Als een doortastende ‘critical partner’ helpt Qultura middels een fijne neus voor de markt met uw omgevingsanalyse, het aanscherpen van uw strategische doelstellingen en het maken van heldere keuzes. Lees meer »

kwaliteit, Governance en accreditatie

Vanuit jarenlange ervaring met kwaliteit, governance en accreditatie in het hoger onderwijs helpt Qultura helpt u met gerichte interventies uw onderwijsorgansisatie en uw toezichts- en kwaliteitssysteem “slim” in te richten waardoor het een actieve bijdrage levert aan het behalen van optimale resultaten, succesvolle accreditaties en het versterken van de relaties in uw netwerk. Lees meer »

Onderzoek en ontwikkeling

Nieuwe kansen in de markt, veranderende studentenpopulaties, verschuivende publieksstromen. Dit vraagt om een marktgerichte en verfrissende aanpak. Nieuwe paradigma’s voor nieuwe en bestaande opleidingen, projecten op het snijvlak van beroepspraktijk, opleiding en onderzoek hiervoor kan het goed zijn om creatieve denkkracht van buiten de eigen organisatie aan te trekken. Qultura biedt u een heldere analyse met een strategische en marktgerichte focus en de managementkwaliteiten voor de realisatie. Lees meer »

(Personal) Coaching

Er zijn momenten dat het goed is om bij belangrijke veranderingen begeleid te worden door een deskundige en ervaren manager die helpt uw doel scherp te benoemen, koers te houden en te spiegelen. Zorgvuldig en respectvol zijn hierbij kenmerkend voor de aanpak die Qultura biedt bij coachingstrajecten voor organisaties en individuele veranderingstrajecten. Lees meer »