Selecteer een pagina

Kwaliteit, Governance en accreditatie

iconen1Transparantie en kwaliteit hangen nauw met elkaar samen. Voor veel instellingen vormen publieke verantwoording en stakeholdermanagement een nieuwe uitdaging. Niet alleen de kwaliteit van de eigen organisatie, maar steeds die van het netwerk bepaalt de maatschappelijke kwaliteit.

Vanuit jarenlange ervaring met accreditatie in het hoger onderwijs helpt Qultura helpt u met gerichte interventies uw toezichts- en kwaliteitssysteem “slim” in te richten waardoor het een actieve bijdrage levert aan het behalen van optimale resultaten, succesvolle accreditaties en het versterken van de relaties in uw netwerk.

Voorbeelden van gerealiseerde opdrachten:

  • Audits hoger onderwijs (onderwijsauditor)
  • Quick Scan en Plan van Aanpak accreditatie
  • Realisatie van een effectieve inrichting P&C cyclus in relatie tot kwaliteitszorg
  • Het opzetten van een evaluatie-systematiek voor non-degree onderwijs
  • Interne audits en proef-accreditaties
  • Training gesprekspanels
  • Nulmeting invoering Bachelor/Master structuur Muzička Academija Sarajevo en Academy of Arts, University of Banja Luka, Bosnië

Qultura is jarenlang door de NVAO gecertificeerd als secretaris voor accreditaties in het hoger onderwijs.