Selecteer een pagina

Strategie

iconen4
Een goede positionering en een scherp geformuleerde doelstelling helpen om uw organisatie beter te profileren en uw activiteiten in te richten met meer ambitie en inspiratie.

Als een doortastende ‘critical partner’ helpt Qultura middels een fijne neus voor de markt met uw omgevingsanalyse, het aanscherpen van uw strategische doelstellingen en het maken van heldere keuzes.

Door het creatief omgaan met kansen versterkt Qultura het ondernemend vermogen van uw organisatie. Dit resulteert bijvoorbeeld in een aantrekkelijke opleiding of een prikkelend strategisch scenario.

Gerealiseerde opdrachten:

  • Opzetten Educatieve Alliantie Zuid-Holland met drie universiteiten en vijf hogescholen
  • Hotelschool The Hague research strategie doorgevoerd, onderwijsvisie aangescherpt, kwaliteitsafspraken slimmer ingericht
  • IVA Business School vanuit visie op onderwijs en kwaliteit nieuw onderwijsmodel geïnitieerd
  • Strategische profilering Business School Notenboom
  • Toekomstscenario’s voor ArtEZ Conservatorium Klassiek
  • Verkenning Graduate School en Masteropleidingen, Codarts