Selecteer een pagina

Strategisch advies

iconen4
Een goede positionering en een scherp geformuleerde doelstelling helpen om uw organisatie beter te profileren en uw activiteiten in te richten met meer ambitie en inspiratie.

Als een doortastende ‘critical partner’ helpt Qultura middels een fijne neus voor de markt met uw omgevingsanalyse, het aanscherpen van uw strategische doelstellingen en het maken van heldere keuzes.

Door het creatief omgaan met kansen versterkt Qultura het ondernemend vermogen van uw organisatie. Dit resulteert bijvoorbeeld in een aantrekkelijke opleiding of een prikkelend strategisch scenario.

Gerealiseerde opdrachten:

  • Strategische profilering Business School Notenboom
  • Toekomstscenario’s voor ArtEZ Conservatorium Klassiek
  • Verkenning Graduate School en Masteropleidingen, Codarts
  • Aanvraag nieuwe opleiding, toets doelmatigheid en arbeidsmarktonderzoek (Hanzehogeschool Groningen, Saxion Hogescholen, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Zuyd)