Selecteer een pagina

Onderzoek en ontwikkeling

iconen5
Nieuwe kansen in de markt, veranderende studentenpopulaties, verschuivende publieksstromen vragen om een marktgerichte en verfrissende aanpak. Bij het realiseren van nieuwe paradigma’s voor nieuwe en bestaande opleidingen, projecten op het snijvlak van beroepspraktijk, opleiding en onderzoek geeft creatieve denkkracht van buiten de eigen organisatie een extra impuls.

Qultura biedt u een heldere analyse met een strategische en marktgerichte focus. Maar heeft ook het netwerk en de doortastende aanpak om partners uit de professionele praktijk, research en opleiding bij elkaar te brengen om vernieuwende concepten te realiseren.

Voorbeelden van gerealiseerde opdrachten:

  • Herzien research strategie en onderwijsvisie herzien Hotelschool The Hague
  • Strategische herpositionering hospitality opleiding Business School Notenboom
  • Opzetten Educatieve Alliantie Zuid-Holland
  • Omvormen Master Danstherapie naar Master in Arts Therapy
  • IVA Business School nieuw onderwijsmodel geïnitieerd
  • Activerend onderzoek op het vlak van talentontwikkeling in de kunsten, Consortium SKON (HBO, MBO, VO en kunsteducatie in Arnhem)
  •  Arbeidsmarktonderzoek nieuwe opleidingen (Fontys, Stenden University, Haagse Hogeschool)