Selecteer een pagina

Referenties

De volgende personen beschreven hun ervaringen met Qultura:

Chris Fictoor, dean Hanzehogeschool Groningen, School of Performing Arts:

Qultura biedt, in de persoon van Quinten Bunschoten, veel ervaring op het gebied van  kwaliteitszorg, vooral in onderwijs, kunst en cultuur. Daarbij speelt zijn ruime ervaring als manager en adviseur een belangrijke rol, naast de verbindingen die hij kan leggen tussen zijn kunstenaarschap en zijn juridische achtergrond. De door hem geboden procesbegeleiding is transparant en flexibel van aanpak en is tegelijk product- en resultaatgericht. De analyses van zijn hand zijn gebaseerd op scherpe persoonlijke waarneming en worden steeds gefundeerd met objectieve feitenvinding. Zijn stijl van communicatie en leiderschap is openhartig en uitnodigend, stimuleert teamverband bij de betrokkenen en motiveert bij hen een doelgerichte en plezierige werkwijze en kenmerkt zich vooral door affiniteit met tactisch en strategisch handelen. De sterke formele kanten van zijn aanpak zijn in goede balans met het belang dat hij hecht aan het informele.

George Wiegel, Algemeen directeur Het Gelders Orkest:

“Quinten is een uitstekende manager. Hij heeft zich het laatste jaar vooral bezig gehouden met interim werk. Zijn vele jaren ervaring in het Hoger Onderwijs dragen bij aan het succes van zijn werk. Zijn kwaliteiten zijn scherpe analyses, grote kennis van de HBO wereld, heldere proces voering. Quinten is een zeer prettige teamspeler, die niet schroomt voldoende tegenspel te bieden.”