Selecteer een pagina

Stijl en aanpak

qulturalogo

Quinten Bunschoten is een interim onderwijsmanager, -directeur, bestuurder en auditor voor het hoger onderwijs. Management en kwaliteit zijn de rode draden in zijn werk. Sturen op visie en kwaliteit zijn voor hem een middel om het doel, aantrekkelijk en goed onderwijs, te bereiken. Voor stevigheid op kwaliteit zet hij een koel hoofd en een warm hart in. De student, de klant van het onderwijs, staat daarbij altijd centraal. “Teach what you preach” laat naar zijn overtuiging professionele teams in het hoger onderwijs beter functioneren.

Kenmerkend voor Quinten is zijn flexibele en creatieve stijl van leidinggeven. Vanuit een scherpe strategische analyse vertaalt hij de visie naar de dagelijkse realiteit. Hij heeft een rijkgeschakeerde ervaring binnen sterk wisselende contexten in het hoger onderwijs. Iedere keer weer is het voor hem de uitdaging om de situatie te lezen en daar goed op aan te sluiten. Quinten opereert effectief en efficiënt, en stelt daarbij de relatie met alle betrokkenen centraal. Hij is gewend om snel tot de kern te komen. Door zijn ruime ervaring met het bevorderen en beoordelen van kwaliteit binnen het hoger onderwijs daagt hij het team uit het onderwijs, het eindniveau en de onderliggende organisatie naar een hoger plan te brengen en dit te borgen.

Medewerkers omschrijven Quintens stijl van leiding geven als dienend en persoonlijk. Zij geven aan dat Quinten de verbinding met hen aangaat en echt luistert, maar ook dat hij besluitvaardig is en hen uitdaagt om zelf met ideeën en oplossingen te komen. Natuurlijk geeft hij richting, maar een oplossing of concept wordt in zijn visie juist sterker als je goed luistert naar inbreng van allerlei kanten. Zijn antenne voor de sfeer in het team en onder de studenten is gevoelig. Medewerkers waarderen dat hij zich kwetsbaar durft op te stellen, vergissingen toe kan geven en zijn mening (en eventueel de koers) bijstelt wanneer nodig.