Selecteer een pagina

Visie

Qultura biedt instellingen en organisaties in het hoger onderwijs en de culture sector een spiegel en gereedschap om te komen tot doel- en marktgerichte keuzes. Hierdoor kunnen zij hun strategisch handelen inrichten op de professionele omgeving en de student of klant.

Qultura zet daartoe interim- en projectmanagement, strategisch advies, coaching, onderzoek en auditing in. De aanpak is doelgericht, analytisch, creatief en gericht op “samen-werken”.

Qultura baseert haar aanpak op een uitgebreid netwerk en een grondige kennis van onderwijs en cultuur. Daar waar nodig zet zij expertise van haar partners in.

Qultura ziet kwaliteitszorg als middel voor bestuur en management om inspiratie en maatschappelijke verankering met elkaar te verbinden.